Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły doty. plików cookies
Deklaracja dostępności cyfrowej dla serwisu
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miasta w KŁODZKU

Strona internetowa instytucji: http://www.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacje publiczne

 

idSpis informacji publicznych
268Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

WI IV.6220.1.11.2020

Wydział: Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Paweł Stec
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   7
data wytworzenia informacji:  29.05.2020
data wprowadzenia do BIP:  29.05.2020 13:08
data weryfikacji:   29.05.2020 13:12
data ostatniej zmiany:   29.05.2020 13:12 Rejestr zmian
268Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

WI.IV.6220.2.8.2019

Wydział: Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Paweł Stec
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   7
data wytworzenia informacji:  29.05.2020
data wprowadzenia do BIP:  29.05.2020 13:10
data weryfikacji:   29.05.2020 13:11
data ostatniej zmiany:   29.05.2020 13:11 Rejestr zmian
265Ochrona Środowiska

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Inżynierji Miejskiej i Ochrony Środowiska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   6535
data wytworzenia informacji:  05.11.2015
data wprowadzenia do BIP:  05.11.2015 15:27
data weryfikacji:   29.05.2020 11:50
data ostatniej zmiany:   29.05.2020 11:50 Rejestr zmian
274Raport o stanie Gminy Miejskiej Kłodzko za 2019 rok.

Wydział: 1. Wydział Rozwoju Miasta

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Iwona Uryga
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   6
data wytworzenia informacji:  29.05.2020
data wprowadzenia do BIP:  29.05.2020 11:25
data weryfikacji:   29.05.2020 11:27
data ostatniej zmiany:   29.05.2020 11:27 Rejestr zmian
2828.Przetarg nieograniczony poniżej kwoty 214 000 euro.

8.Gmina Miejska Kłodzko pl. Bolesława Chrobrego 1 w Kłodzku ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 9 899 436,18 zł dla Gminy Miejskiej Kłodzko na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązańz tytułu kredytów oraz na pokrycie planowanego deficytu.”

Wydział: Wydział Budżetowo - Finansowy

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Dagmara Sulikowska-Skaczyło
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Dagmara Sulikowska-Skaczyło
Autor ostatniej poprawki:   Dagmara Sulikowska-Skaczyło
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Dagmara Sulikowska-Skaczyło
ilość wyświetleń:   21
data wytworzenia informacji:  29.05.2020
data wprowadzenia do BIP:  29.05.2020 11:18
data weryfikacji:   29.05.2020 11:25
data ostatniej zmiany:   29.05.2020 11:25 Rejestr zmian
273Raport o stanie Gminy Miejskiej Kłodzko za 2018r.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   548
data wytworzenia informacji:  04.06.2019
data wprowadzenia do BIP:  04.06.2019 13:14
data weryfikacji:   29.05.2020 11:23
data ostatniej zmiany:   29.05.2020 11:23 Rejestr zmian
265Dane kontaktowe Radnych VIII kadencji.

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Magda Serafin
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   9073
data wytworzenia informacji:  10.11.2015
data wprowadzenia do BIP:  10.11.2015 14:02
data weryfikacji:   29.05.2020 10:44
data ostatniej zmiany:   29.05.2020 10:44 Rejestr zmian
282Uchwała nr XII/39/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 27 maja 2020r.

w sprawie opinii o mozliwości spłaty przez Miasto Kłodzko kredytu długoteminowego w kwocie 9 899 436,18zł, zaciąganego na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wydział: Wydział Budżetowo - Finansowy

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   4
data wytworzenia informacji:  29.05.2020
data wprowadzenia do BIP:  29.05.2020 10:31
data weryfikacji:   29.05.2020 10:32
data ostatniej zmiany:   29.05.2020 10:32 Rejestr zmian
282Sprawozdanie finansowe Gminy Miejskiej Kłodzko za rok 2019

Wydział: Wydział Budżetowo - Finansowy

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Piotr Leśniak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   5
data wytworzenia informacji:  29.05.2020
data wprowadzenia do BIP:  29.05.2020 10:22
data weryfikacji:   29.05.2020 10:23
data ostatniej zmiany:   29.05.2020 10:23 Rejestr zmian
2687. Przetarg nieograniczony poniżej kwoty 5 350 000 euro.

7. Gmina Miejska Kłodzko pl. Bolesława Chrobrego 1 w Kłodzku ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. "Przebudowa ulicy Dusznickiej w Kłodzku"

Wydział: Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Marta Gredys
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marta Gredys
Autor ostatniej poprawki:   Marta Gredys
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marta Gredys
ilość wyświetleń:   22
data wytworzenia informacji:  29.05.2020
data wprowadzenia do BIP:  29.05.2020 09:11
data weryfikacji:   29.05.2020 09:17
data ostatniej zmiany:   29.05.2020 09:42 Rejestr zmian
272Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Kłodzko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku

Wydział: Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Karolina Dolata
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   6
data wytworzenia informacji:  28.05.2020
data wprowadzenia do BIP:  28.05.2020 13:30
data weryfikacji:   28.05.2020 13:30
data ostatniej zmiany:   28.05.2020 13:30 Rejestr zmian
273Zapytanie nr 13

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Rada Miejska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   13
data wytworzenia informacji:  28.05.2020
data wprowadzenia do BIP:  28.05.2020 12:23
data weryfikacji:   28.05.2020 12:23
data ostatniej zmiany:   28.05.2020 12:23 Rejestr zmian
267Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas oznaczony 3 lat dz.9/6

Wydział: Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Katarzyna Siwek - Świderska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   11
data wytworzenia informacji:  28.05.2020
data wprowadzenia do BIP:  28.05.2020 11:33
data weryfikacji:   28.05.2020 11:34
data ostatniej zmiany:   28.05.2020 11:34 Rejestr zmian
273Zarządzenie Nr 79.0050.2020 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 26.05.2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas oznaczony 3 lat.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   7
data wytworzenia informacji:  28.05.2020
data wprowadzenia do BIP:  28.05.2020 11:22
data weryfikacji:   28.05.2020 11:22
data ostatniej zmiany:   28.05.2020 11:22 Rejestr zmian
273Zarządzenie Nr 78.0050.2020 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 26.05.2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   3
data wytworzenia informacji:  28.05.2020
data wprowadzenia do BIP:  28.05.2020 11:21
data weryfikacji:   28.05.2020 11:21
data ostatniej zmiany:   28.05.2020 11:21 Rejestr zmian
273Zarządzenie Nr 77.0050.2020 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 26.05.2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   4
data wytworzenia informacji:  28.05.2020
data wprowadzenia do BIP:  28.05.2020 11:17
data weryfikacji:   28.05.2020 11:18
data ostatniej zmiany:   28.05.2020 11:18 Rejestr zmian
273Zarządzenie Nr 76.0050.2020 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 25.05.2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   7
data wytworzenia informacji:  28.05.2020
data wprowadzenia do BIP:  28.05.2020 11:16
data weryfikacji:   28.05.2020 11:17
data ostatniej zmiany:   28.05.2020 11:17 Rejestr zmian
273Zarządzenie Nr 75.0050.2020 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 25.05.2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   4
data wytworzenia informacji:  28.05.2020
data wprowadzenia do BIP:  28.05.2020 11:15
data weryfikacji:   28.05.2020 11:16
data ostatniej zmiany:   28.05.2020 11:16 Rejestr zmian
273Zarządzenie Nr 74.0050.2020 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 25.05.2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   5
data wytworzenia informacji:  28.05.2020
data wprowadzenia do BIP:  28.05.2020 11:14
data weryfikacji:   28.05.2020 11:15
data ostatniej zmiany:   28.05.2020 11:15 Rejestr zmian
273Zarządzenie Nr 73.0050.2020 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 22.05.2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   3
data wytworzenia informacji:  28.05.2020
data wprowadzenia do BIP:  28.05.2020 11:13
data weryfikacji:   28.05.2020 11:14
data ostatniej zmiany:   28.05.2020 11:14 Rejestr zmian