Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
wersja graficzna strony Wersja graficzna stronymapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miasta w KŁODZKU

Strona internetowa instytucji: http://www.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacje publiczne

 

idSpis informacji publicznych
265Zarządzenie Nr 236.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 04.12.2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej.

Dot. Prowadzenia Noclegowni dla osób bezdomnych z terenu mista Kłodzka, skierowanych przez  Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku w roku 2020.

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   6
data wytworzenia informacji:  05.12.2019
data wprowadzenia do BIP:  05.12.2019 12:58
data weryfikacji:   05.12.2019 12:59
data ostatniej zmiany:   05.12.2019 12:59 Rejestr zmian
265Zarządzenie Nr 235.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 04.12.2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej.

Dot. „Świadczenie usług opiekuńczych w roku 2020 na rzecz mieszkańców miasta Kłodzka uprawnionych na podstawie ustawy o pomocy społecznej”

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   7
data wytworzenia informacji:  05.12.2019
data wprowadzenia do BIP:  05.12.2019 12:54
data weryfikacji:   05.12.2019 12:57
data ostatniej zmiany:   05.12.2019 12:57 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 119/2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 04.12.2019 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   6
data wytworzenia informacji:  05.12.2019
data wprowadzenia do BIP:  05.12.2019 11:46
data weryfikacji:   05.12.2019 11:46
data ostatniej zmiany:   05.12.2019 11:46 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 118/2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 02.12.2019 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   6
data wytworzenia informacji:  05.12.2019
data wprowadzenia do BIP:  05.12.2019 11:45
data weryfikacji:   05.12.2019 11:45
data ostatniej zmiany:   05.12.2019 11:45 Rejestr zmian
265Zarządzenie nr 117/2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 22.11..2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Urzędzie Miasta w Kłodzku.

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   7
data wytworzenia informacji:  05.12.2019
data wprowadzenia do BIP:  05.12.2019 11:41
data weryfikacji:   05.12.2019 11:44
data ostatniej zmiany:   05.12.2019 11:44 Rejestr zmian
265Państwowe Gospodatstwo Wodne zamiadamia, że zostało wszczęte postepowanie administracyjne w spawie udzielenia dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na prowadznie przez wody powierzchniowe płynące ruryciągów (...)

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Państwowe Gospodarstwo Wodne
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   11
data wytworzenia informacji:  04.12.2019
data wprowadzenia do BIP:  04.12.2019 09:02
data weryfikacji:   04.12.2019 09:04
data ostatniej zmiany:   04.12.2019 09:04 Rejestr zmian
273UCHWAŁY XIV SESJI RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU Z DNIA 28 listopada 2019 r.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Rada Miejska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   23
data wytworzenia informacji:  03.12.2019
data wprowadzenia do BIP:  03.12.2019 11:09
data weryfikacji:   03.12.2019 15:11
data ostatniej zmiany:   03.12.2019 15:11 Rejestr zmian
273P r o t o k ó ł nr XIII/2019 z obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Kłodzku, która odbyła się w dniu 30 października 2019r. w sali Rajców Urzędu Miasta w Kłodzku

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Rada Miejska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   48
data wytworzenia informacji:  18.11.2019
data wprowadzenia do BIP:  18.11.2019 14:11
data weryfikacji:   03.12.2019 10:39
data ostatniej zmiany:   03.12.2019 10:39 Rejestr zmian
273Głosowanie radych XIV sesji Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 28.11.2019r.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Rada Miejska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   27
data wytworzenia informacji:  02.12.2019
data wprowadzenia do BIP:  02.12.2019 14:57
data weryfikacji:   02.12.2019 14:58
data ostatniej zmiany:   03.12.2019 15:08 Rejestr zmian
27224.Przetarg nieograniczony poniżej kwoty 221 000 euro

24.Gmina Miejska Kłodzko pl. Bolesława Chrobrego 1 w Kłodzku ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. "Świadczenie usług w zakresie korzystania z krytej pływalni przez uczniów ze szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Kłodzko w ramach zajęć wychowania fizycznego w roku 2020."

Wydział: Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Dagmara Sulikowska-Skaczyło
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Dagmara Sulikowska-Skaczyło
Autor ostatniej poprawki:   Dagmara Sulikowska-Skaczyło
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Dagmara Sulikowska-Skaczyło
ilość wyświetleń:   27
data wytworzenia informacji:  02.12.2019
data wprowadzenia do BIP:  02.12.2019 13:27
data weryfikacji:   02.12.2019 13:37
data ostatniej zmiany:   02.12.2019 13:37 Rejestr zmian
26823. Przetarg nieograniczony poniżej kwoty 5 548 000 euro.

Gmina Miejska Kłodzko pl. Bolesława Chrobrego 1 w Kłodzku ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. „Remont w obiekcie zabytkowym Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku w ramach projektu pn. Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku” - PRZETARG POWTÓRZONY.

Wydział: Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Marta Gredys
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marta Gredys
Autor ostatniej poprawki:   Marta Gredys
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marta Gredys
ilość wyświetleń:   56
data wytworzenia informacji:  02.12.2019
data wprowadzenia do BIP:  02.12.2019 12:30
data weryfikacji:   02.12.2019 12:34
data ostatniej zmiany:   02.12.2019 12:34 Rejestr zmian
2682. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty 30 000 euro.

2.Gmina Miejska Kłodzko pl. Bolesława Chrobrego 1 w Kłodzku ogłasza postępowanie na realizację zadania pn." Usługa w zakresie dozoru i obsługi kotłowni oraz instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku mieszkalnym przy ul. Łukasińskiego 32 w Kłodzku."- Zapytanie ofertowe.

Wydział: Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Dagmara Sulikowska-Skaczyło
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Dagmara Sulikowska-Skaczyło
Autor ostatniej poprawki:   Dagmara Sulikowska-Skaczyło
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Dagmara Sulikowska-Skaczyło
ilość wyświetleń:   28
data wytworzenia informacji:  29.11.2019
data wprowadzenia do BIP:  29.11.2019 10:49
data weryfikacji:   29.11.2019 10:52
data ostatniej zmiany:   29.11.2019 10:52 Rejestr zmian
273Grafik dyżurów radnych na grudzień 2019r.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Rada Miejska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   20
data wytworzenia informacji:  29.11.2019
data wprowadzenia do BIP:  29.11.2019 09:54
data weryfikacji:   29.11.2019 09:55
data ostatniej zmiany:   29.11.2019 09:55 Rejestr zmian
265XIV sesja Rady Miasta Kłodzko

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Rada Miejska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   44
data wytworzenia informacji:  28.11.2019
data wprowadzenia do BIP:  28.11.2019 10:43
data weryfikacji:   28.11.2019 14:29
data ostatniej zmiany:   28.11.2019 14:29 Rejestr zmian
280Informacja o wynikach naboru w Wydziale Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska

Wydział: Stanowisko ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Agnieszka Jagiełło
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   101
data wytworzenia informacji:  27.11.2019
data wprowadzenia do BIP:  27.11.2019 16:06
data weryfikacji:   27.11.2019 16:07
data ostatniej zmiany:   27.11.2019 16:07 Rejestr zmian
265Informacja o rozpoczęciu procedury zgłoszenia kandydatów na członków zespołu interdyscyplinarnego.

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   25
data wytworzenia informacji:  27.11.2019
data wprowadzenia do BIP:  27.11.2019 13:53
data weryfikacji:   27.11.2019 13:54
data ostatniej zmiany:   27.11.2019 13:54 Rejestr zmian
273Zarządzenie Nr 224.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 27.11.2019 r. w sprawie rozpoczęcia procedury zgłoszenia kandydatów na członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   22
data wytworzenia informacji:  27.11.2019
data wprowadzenia do BIP:  27.11.2019 13:48
data weryfikacji:   27.11.2019 13:49
data ostatniej zmiany:   27.11.2019 13:49 Rejestr zmian
273Zarządzenie Nr 223.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 27.11.2019 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 221.0050.2019 w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego między obwodnicą Miasta Kłodzka , ulicami Dusznicką, Letnia i terenami rolniczymi.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   23
data wytworzenia informacji:  27.11.2019
data wprowadzenia do BIP:  27.11.2019 13:39
data weryfikacji:   27.11.2019 13:48
data ostatniej zmiany:   27.11.2019 13:48 Rejestr zmian
265Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Wodociągom Kłodzkim Sp.zo.o. pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków komunalnych dla miasta Kłodzko

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Państwowe Gospodarstwo Wodne
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   20
data wytworzenia informacji:  27.11.2019
data wprowadzenia do BIP:  27.11.2019 08:52
data weryfikacji:   27.11.2019 08:54
data ostatniej zmiany:   27.11.2019 08:54 Rejestr zmian
273Zarządzenie Nr 222.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 25.11.2019 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu -Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położnego miedzy obwodnicą miasta Kłodzka, ulicami Dusznicką, Letnią i terenami rolniczymi.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   47
data wytworzenia informacji:  25.11.2019
data wprowadzenia do BIP:  25.11.2019 14:45
data weryfikacji:   26.11.2019 16:06
data ostatniej zmiany:   26.11.2019 16:06 Rejestr zmian