Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miasta w KŁODZKU

Strona internetowa instytucji: http://www.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacja publiczna - szczegóły

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego dz. 21/5 (AM-11) obręb Jurandów, Kłodzko - miasto

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 95.0050.2019

Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia  2 lipca 2019 r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

 

Oznaczenie

nieruchomości

według KW i EGiB

 

dz. 21/5 (AM-11), obręb Jurandów, Kłodzko - miasto, SW1K/00062123/9

sklasyfikowana w ewidencji gruntów i budynków jako łąki trwałe – ŁIV,

 

wraz  z udziałem wynoszącym 1/6 części w drodze wewnętrznej ozn. ewidencyjnie jako działki o nr: 21/1 i 16/6 (AM-11), obręb Jurandów  SW1K/00062123/9 i SW1K/00095609/0, prowadzone przez Sąd Rejonowy
w Kłodzku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako łąki trwałe – ŁIV.

 

Powierzchnia nieruchomości

przeznaczonej do sprzedaży

dz. nr 21/5 (AM-11), obręb Jurandów o pow. 0,1369 ha;

 

udział wynoszący 1/6 części dz. nr 21/1 i 16/6 (AM-11), obręb Jurandów:
łączna pow. 0,0365 ha

 

Opis nieruchomości 

nieruchomość gruntowa niezabudowana położona Kłodzku przy
ul. Podgrodzie w  pośredniej strefie miasta, kształt działki – w formie wielokąta zbliżonego do prostokąta, warunki do zabudowy – bardzo dobre, teren lekko opadający w kierunku zachodnim,  położenie, otoczenie
i sąsiedztwo – dobre, uzbrojenie pełne – w sąsiedztwie znajdują sieci energetyczne, wodne, kanalizacyjne i gazowe, do których podłączenie należy uzgodnić z właścicielami, dostępność komunikacyjna – utrudniona, dostęp
z drogi asfaltowej i poprzez udział w drodze wewnętrznej w granicach działek nr: 21/1 i 16/6 (AM-11), obręb Jurandów, droga nieurządzona.

 

Przeznaczenie nieruchomości

 i sposób jej zagospodarowania

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - teren oznaczony symbolem: 1-MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wraz
z obiektami towarzyszącymi, urządzeniami budowlanymi oraz zielenią; planowane budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie wolnostojącej wraz z garażami dobudowanymi lub wbudowanymi, w zespole obejmującym 8 budynków na wydzielonych działkach indywidualnych, dopuszczone nieuciążliwe usługi podstawowe, które mogą być sytuowane w parterach budynków mieszkalnych.

 

Obciążenia i zobowiązania

nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań.

Forma oddania nieruchomości

sprzedaż prawa własności w trybie przetargu ustnego nieograniczonego –
art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia
1997 r. (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.)

 

Cena nieruchomości:

 

110 000,00 zł netto do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT
w wysokości 23%, 

w tym: działka nr 21/5 (AM-11), obręb Jurandów cena wynosi:  100 000,00 zł netto oraz cena 1/6 udziału w działkach stanowiących drogę wewnętrzną ozn. geodezyjnie jako dz. nr 21/1 i 16/6 (AM-11), obręb Jurandów wynosi: 10 000,00 zł netto

 

 

Termin wywieszenia: od 03.07.2019 r. do 24.07.2019 r.

 

Wykaz, o którym mowa w § 1 wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta w Kłodzku,
Pl. Bolesława Chrobrego 1, a także zamieszcza się go na stronach internetowych Urzędu Miasta Kłodzko (www.um.bip.klodzko.pl, www.klodzko.pl.). Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) winny złożyć wniosek w terminie do 14.08.2019 r.

 

 

 

Sporządziła: K. Siwek-Świderska

wersja do wydruku wersja do wydruku

Odnośniki powiązane z informacją
  • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Katarzyna Siwek-Świderska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
ilość wyświetleń:   233
data wytworzenia informacji:  03.07.2019
data wprowadzenia do BIP:  03.07.2019 12:22
data weryfikacji:   11.07.2019 12:33
data ostatniej zmiany:   11.07.2019 12:33 Rejestr zmian