Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miasta w KŁODZKU

Strona internetowa instytucji: http://www.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacja publiczna - szczegóły

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NA RZECZ NAJEMCÓW

Termin wywieszenia:   od dnia 11.07.2019 r. do  dnia 01.08.2019 r.                   

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 109.0050.2019

Burmistrza Miasta Kłodzka

z dnia 8 lipca 2019 r.

 

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NA RZECZ NAJEMCÓW

 

 

L.p

 

Oznaczenie i położenie nieruchomości

 

Oznaczenie  księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

 

 

Opis nieruchomości

 

Udział w częściach wspólnych budynku i prawie własności nieruchomości gruntowej

 

Powierzchnia lokalu w m²

 

Powierzchnia działki w ha

 

 

Przeznaczenie nieruchomości

w planie miejscowym

 

Cena  lokalu

 

 1.

 

ul. Tadeusza Kościuszki 12 m. 8

SW1K/00038193/3

 

dz. nr 14/1

(AM-2)

 

Obręb: Nowe Miasto

 

Lokal mieszkalny składający się z:
2 pokoi i kuchni o powierzchni 36,80 m² położony na III piętrze budynku znajdującego się w zabudowie wolnostojącej.

 

Budynek ul. Tadeusza Kościuszki 12 figuruje w gminnej ewidencji zabytków i jest objęty ochroną konserwatorską.

 

Udział lokalu w częściach wspólnych budynku i prawie własności nieruchomości gruntowej 5/100 cz.

 

Powierzchnia działki – 0,0298 ha

 

 

Nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem K 16 MŚ -  Teren pod zabudowę mieszkaniową średniej intensywności z usługami
w parterach budynków.

 

Sposób zagospodarowania nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem określonym w planie zagospodarowania przestrzennego.

 

 

72 900,00 zł

 

(wg. operatu szacunkowego z dnia

10 stycznia 2019 r.)

 

 

 2.

 

ul. Grunwaldzka
23 m. 4

SW1K/00053222/7

 

dz. nr  69/1

(AM-1)

 

Obręb: Zacisze

 

Lokal mieszkalny składający się z: 2 pokoi, kuchni, WC i przedpokoju o powierzchni 57,00 m² oraz pomieszczenia przynależnego: piwnicy o powierzchni 8,65 m², położony na I piętrze budynku znajdującego się w zabudowie zwartej.

 

Budynek ul. Grunwaldzka 23 figuruje w gminnej ewidencji zabytków i jest objęty ochroną konserwatorską.

 

 

Udział lokalu w częściach wspólnych budynku i prawie własności nieruchomości gruntowej 13/100 cz.

 

Powierzchnia działki – 0,0208 ha

 

Nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem B 8 MW/U -   teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniowa wielorodzinna z usługami podstawowymi nieuciążliwymi.

 

Sposób zagospodarowania nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem określonym w planie zagospodarowania przestrzennego.

 

142 400,00 zł

 

(wg. operatu szacunkowego z dnia 13 maja 2019 r.)

 

 

3.

 

Pl. Bolesława Chrobrego 9 m. 6b

SW1K/00048277/9

 

dz. nr 83/5

(AM-1)

 

Obręb: Centrum

 

Lokal mieszkalny składający się z: jednego pokoju, kuchni, łazienki
i przedpokoju o  powierzchni
25,04 m² położony na III piętrze budynku znajdującego się w zabudowie zwartej.

 

Budynek pl. B. Chrobrego 9 figuruje w rejestrze zabytków pod nr A/4353/1080/Wl z dnia 3 grudnia 1984 r.

 

Udział lokalu w częściach wspólnych budynku i prawie własności nieruchomości gruntowej
14/1 000 cz.

 

Powierzchnia działki – 0,0925 ha

 

 

Nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem

A2MW/U-  Teren przeznaczony pod funkcję usług i mieszkalnictwa.

 

Sposób zagospodarowania nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem określonym w planie zagospodarowania przestrzennego.

 

 

56 700,00 zł

 

(wg. operatu szacunkowego z dnia

15 października 2018 r.)

 

 

  4.

 

ul. im. Warszawy-Centrum 14 m. 1

SW1K/00099618/4

 

dz. nr 73/19

(AM-3)

 

Obręb: Jurandów

 

Lokal mieszkalny składający się z: dwóch pokoi, kuchni, łazienki
i przedpokoju o  powierzchni 47,40 m², położony na parterze budynku znajdującego się

w zabudowie wolnostojącej.

 

Udział lokalu w częściach wspólnych budynku i prawie własności nieruchomości gruntowej 24/100 cz.

 

Powierzchnia działki – 0,0631 ha

 

 

 

Nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem

B 8 MW -  Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.           

 

Sposób zagospodarowania nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem określonym w planie zagospodarowania przestrzennego.

 

 

120 900,00 zł

 

(wg. operatu szacunkowego z dnia

31 grudnia 2018 r.)

 

 

 5.

 

Pl. Bolesława Chrobrego 34 m. 5

SW1K/00049240/8

 

dz. nr 74/7

(AM-4)

 

Obręb: Twierdza

 

Lokal mieszkalny składający się z:

 2 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju o powierzchni  51,55 m² wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o powierzchni 4,93 m², położony na III piętrze budynku znajdującego się w zabudowie zwartej.

 

Budynek pl. B. Chrobrego 34 figuruje w rejestrze zabytków pod nr A/4353/1068/Wł z dnia 3 grudnia 1984 r.

 

Udział lokalu w częściach wspólnych budynku i prawie własności nieruchomości gruntowej
5/1 000 cz.

 

Powierzchnia działki – 0,0414 ha

 

 

Nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem

A 4 MW/U -  przeznaczony pod funkcję usług i mieszkalnictwa.

 

Sposób zagospodarowania nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem określonym w planie zagospodarowania przestrzennego.

 

 

130 600,00 zł

 

(wg. operatu szacunkowego z dnia

24 kwietnia 2019 r.)

 

           

 

 6.

 

ul. Braci Gierymskich 1 m. 2

SW1K/00049234/3

 

dz. nr 14/6

(AM-3)

 

Obręb: Centrum

 

Lokal mieszkalny składający się z:
3 pokoi, kuchni, łazienki, 2 przedpokoi o powierzchni 55,50 m² położony na I piętrze budynku znajdującego się w zabudowie zwartej.

 

Budynek ul. Braci Gierymskich 1 figuruje w rejestrze zabytków pod nr A/4366/1635/Wł z dnia 1 grudnia 1998 r.

 

Udział lokalu w częściach wspólnych budynku i prawie własności nieruchomości gruntowej
38/1 000 cz.

 

Powierzchnia działki – 0,0725 ha

 

 

Nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem

4 MU-  Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
z usługami.

 

Sposób zagospodarowania nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem określonym w planie zagospodarowania przestrzennego.

 

 

156 600,00 zł

 

(wg. operatu szacunkowego z dnia

20 lutego

2019 r.)

 

 

 7.

 

ul. Stanisława Moniuszki 3 m. 4a

SW1K/00056514/2

 

dz. nr 7/5

(AM-1)

 

Obręb: Zacisze

 

Lokal mieszkalny składający się z: 
2 pokoi, kuchni, WC, natrysku i przedpokoju o powierzchni 49,50 m² oraz pomieszczenia przynależnego – piwnicy o powierzchni 6,40 m²
położony na pierwszym piętrze budynku znajdującego się w zabudowie półzwartej.

 

Budynek ul. Stanisława Moniuszki 3 figuruje w gminnej ewidencji zabytków i jest objęty ochroną konserwatorską.

 

Udział lokalu w częściach wspólnych budynku i prawie własności nieruchomości
gruntowej 5/100 cz.

 

Powierzchnia działki – 0,0309 ha

 

 

Nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem

D 24 MW/U-  Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
z usługami nieuciążliwymi.

 

Sposób zagospodarowania nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem określonym w planie zagospodarowania przestrzennego.

 

 

136 300,00 zł

 

(wg. operatu szacunkowego z dnia

4 grudnia

2018 r.)

 

 

 8.

 

ul. Dąbrówki 5/II m 1

SW1K/00055197/6

 

dz. nr 101/9

(AM-3)

 

Obręb: Nowe Miasto

 

Lokal mieszkalny składający się z: 3 pokoi, kuchni, łazienki z WC
 i przedpokoju o powierzchni
54,80 m² oraz pomieszczenia przynależnego: piwnica
o powierzchni  12,70 m² położony na parterze budynku znajdującego się w zabudowie wolnostojącej
6-klatkowej.

 

Udział lokalu w częściach wspólnych budynku i prawie własności nieruchomości
gruntowej 96/1 000 cz.

 

Powierzchnia działek – 0,0169 ha

 

 

Nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem

D 1 MW -  Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

 

Sposób zagospodarowania nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem określonym w planie zagospodarowania przestrzennego.

 

142 300,00 zł

 

(wg. operatu szacunkowego z dnia

25 stycznia 2019 r.)

 

 

9.

 

ul. Wojska Polskiego
6 m. 6

 

SW1K/00048622/3

 

dz. nr 41/4

(AM-1)

 

Obręb: Centrum

 

Lokal mieszkalny składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, WC,  2 przedpokoi o powierzchni 77,84 m² położony na III piętrze budynku znajdującego się w zabudowie zwartej.

 

Budynek ul. Wojska Polskiego 6 figuruje w gminnej ewidencji zabytków i jest objęty ochroną konserwatorską.

 

Udział lokalu w częściach wspólnych budynku i prawie własności nieruchomości gruntowej
58/1 000 cz.

 

Powierzchnia działki – 0,0644 ha

 

 

Nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem

A 22 MW/U/KS -  Teren przeznaczony pod funkcję mieszkalnictwa, usług i komunikacji.

 

Sposób zagospodarowania nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem określonym w planie zagospodarowania przestrzennego.

 

 

254 700,00 zł

 

(wg. operatu szacunkowego z dnia

22 stycznia 2019 r.)

 

10.

 

ul. Karola Miarki
3 m. 5 – 6

 

SW1K/00056384/1

 

dz. nr 34/9

(AM-2)

 

Obręb: Zacisze

 

 

Lokal mieszkalny składający się
z 3 pokoi, 2 kuchni, 2 łazienek, przedpokoju o powierzchni 82,11 m² oraz 2 pomieszczeń przynależnych: 2 piwnic o powierzchni 12,90 m²

położony na I piętrze budynku znajdującego się w zabudowie wolnostojącej.

 

Budynek ul. Karola Miarki 3 figuruje
w gminnej ewidencji zabytków i jest objęty ochroną konserwatorską.

 

Udział lokalu w częściach wspólnych budynku i prawie własności nieruchomości gruntowej 16/100 cz.

 

Powierzchnia działki – 0,0201 ha

 

 

Nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem

B 7 MW/U-  Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
z usługami nieuciążliwymi.

 

Sposób zagospodarowania nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem określonym

 

w planie zagospodarowania przestrzennego

 

 166 700,00 zł

 

(wg. operatu szacunkowego z dnia

20 marca

2019 r.)

 

 

11.

 

ul. Kolejowa 1A m. 5

 

SW1K/00058426/2

 

dz. nr 44

(AM-4)

 

Obręb: Twierdza

 

Lokal mieszkalny składający się
z 2 pokoi i kuchni o powierzchni
67,50 m² oraz pomieszczeń przynależnych – pom. gospodarcze 1 – 1,80,  m², pom. gospodarcze 2 – 1,90 m² i pom. gospodarcze 3 – 4,70 m², położony na I piętrze budynku znajdującego się w zabudowie wolnostojącej.

 

Budynek ul. Kolejowa 1-1A figuruje
w gminnej ewidencji zabytków i jest objęty ochroną konserwatorską.

 

Udział lokalu w częściach wspólnych budynku i prawie własności nieruchomości gruntowej
50/1 000 cz.

 

Powierzchnia działki – 0,1946 ha

 

 

Nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem

A 6 MW/U -  Teren usług i mieszkalnictwa.

 

Sposób zagospodarowania nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem określonym w planie zagospodarowania przestrzennego.

 

 

118 300,00 zł

 

(wg. operatu szacunkowego z dnia

10 grudnia 2018 r.)

 

 

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku, pl. Bolesława Chrobrego 1 na okres 21 dni, a także zamieszcza na stronach internetowych Urzędu Miasta w Kłodzku (www.um.bip.klodzko.pl, www.klodzko.pl, www.doba.pl). Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości ww. na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2240 ze zm.) winny złożyć wniosek do dnia  23 sierpnia 2019 r.

Dodatkowych informacji dotyczących ww. nieruchomości udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego, pl. Bolesława Chrobrego 1, tel. nr 74 865 46 63.

 

wersja do wydruku wersja do wydruku

Odnośniki powiązane z informacją
  • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Irmina Balawajder
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   173
data wytworzenia informacji:  11.07.2019
data wprowadzenia do BIP:  11.07.2019 09:16
data weryfikacji:   11.07.2019 09:17
data ostatniej zmiany:   11.07.2019 09:17 Rejestr zmian