Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miasta w KŁODZKU

Strona internetowa instytucji: http://www.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacja publiczna - szczegóły

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego ul. Wojciecha Korfantego 9 m. 8

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 106.0050.2019

Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia  8 lipca 2019 r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

 

Przedmiot sprzedaży

i położenie nieruchomości

lokal mieszkalny zlokalizowany przy
ul. Wojciecha Korfantego 9 m. 8 w Kłodzku

 

Oznaczenie

Nieruchomości wg
KW i

EGiB

 

dz. nr 3/1 (AM-4) obręb Twierdza o powierzchni 0,0277 ha

Księga wieczysta nieruchomości gruntowej - SW1K/00038928/5,

Księga wieczysta lokalu mieszkalnego  - niewyodrębniona

 

 

Powierzchnia nieruchomości

przeznaczonej do sprzedaży

 

Udział w częściach wspólnych budynku i współwłasności nieruchomości gruntowej

 

 

Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego 50,64 m²

 

Udział lokalu w częściach wspólnych budynku i prawie własności nieruchomości gruntowej  – 8/100 cz.

 

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

 

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - teren oznaczony symbolem: E 8 MW/U – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
z usługami nieuciążliwymi związanymi z funkcją podstawową.

Budynek ul. Wojciecha Korfantego 9 figuruje w gminnej ewidencji zabytków. Budynek do zachowania i konserwacji, należy zachować: bryłę budynku z bocznymi ryzalitami pozornymi nakrytymi dachami naczółkowymi, a także formę dachu z wysuniętym okapem i ceramicznym pokryciem lukarny; układ osi i wykrój otworów w elewacji; dekoracje architektoniczne pseudoryzalitów
i obramowania okienne; stolarkę okienna i drzwiową; układ wnętrz klatkę schodową o konstrukcji metalowej z drewnianą tralkową balustradą; w przypadku wymiany stolarki okiennej zaleca się stosowanie podziałów szczeblinowych wzorowanych na oryginalnych.

 

Sposób zagospodarowania nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem określonym w planie zagospodarowania przestrzennego.

 

Opis nieruchomości

 

Nieruchomość zlokalizowana w strefie pośredniej miasta – obszar zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Wojciecha Korfantego. Dostępność komunikacyjna dobra. Usytuowanie względem obiektów użyteczności publicznej dobre.

 

Lokal mieszkalny znajduje się w budynku o zabudowie zwartej o 4 kondygnacjach naziemnych z częściowo mieszkalnym poddaszem. Budynek podpiwniczony. Budynek wyposażony w instalacje: elektryczną, wodnokanalizacyjną, gazową, nie posiada centralnego ogrzewania, ogrzewanie indywidualne. Ocena stanu technicznego budynku – dostateczny.

 

Lokal mieszkalny nr 8 położony jest na drugim piętrze, składa się z:

dwóch pokoi o powierzchni 26,34 m² i 14,25 m², kuchni o powierzchni 6,41 m² i przedpokoju o powierzchni 3,34 m ². Pomieszczenie WC w obrębie klatki schodowej w częściach wspólnych nieruchomości. Lokal wyposażony w instalacje: elektryczną, wodnokanalizacyjną, gazową. Ogrzewanie lokalu – 2 piece kaflowe. Instalacja ciepłej wody - brak. Ogólny stan techniczny lokalu – dostateczny. Lokal wymaga remontu.

 

Obciążenia i zobowiązania

Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań.

Forma oddania nieruchomości

 

Sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na podstawie przepisów– art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami
z dnia 21 sierpnia 1997 r.  (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)

 

Cena nieruchomości:

 

110 000,00 zł

(słownie: sto dziesięć tysięcy złotych)

 

 

Stawka podatku VAT

 

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie

art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca o podatku od towarów i usług

(t. j. Dz. U. 2018, poz. 2174 ze zm.)

 

 

Termin wywieszenia: od 16 lipca 2019  r. do 6 sierpnia 2019  r.

Wykaz, o którym mowa w § 1 wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1, a także zamieszcza się go na stronach internetowych Urzędu Miasta w Kłodzku (www.um.bip.klodzko.pl, www.klodzko.pl.). Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) winny złożyć wniosek w terminie do 28 sierpnia 2019  r.

Dodatkowych informacji dotyczących ww. nieruchomości udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego, pl. Bolesława Chrobrego 1, tel. nr 74 865 46 63.

wersja do wydruku wersja do wydruku

Odnośniki powiązane z informacją
  • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Irmina Balawajder
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   204
data wytworzenia informacji:  16.07.2019
data wprowadzenia do BIP:  16.07.2019 09:02
data weryfikacji:   16.07.2019 09:06
data ostatniej zmiany:   16.07.2019 09:06 Rejestr zmian