Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły doty. plików cookies
Deklaracja dostępności cyfrowej dla serwisu
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miasta w KŁODZKU

Strona internetowa instytucji: http://www.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacja publiczna - szczegóły

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Wniosek o zastosowaniu ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym

I. Kogo dotyczy
Podatników podatku rolnego.

II.Opis
Podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:

 1. budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,
 2. zakup i zainstalowanie:
  • deszczowni,
  • urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę,
  • urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód)

– jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych.

III. Inne informacje


Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja – w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych.

IV. Wymagane dokumenty (druki dostępne poniżej)

 1. Wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym;
  Rachunki, faktury VAT z nakładów inwestycyjnych (oryginał);
 2. Zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych;
  Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
 3. oświadczenie podatnika VAT.

V. Miejsce składania pism

Biuro Obsługi Ludności, w godzinach: od 7.30 - do 15.30,od poniedziałku do piątku. budynek ratusza wejście od strony Straży Miejskiej.

 VI. Sposób załatwienia                                                                                

Decyzja w sprawie udzielenia ulgi inwestycyjnej

 VII. Podstawa prawna


Art. 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892) Rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 01.07.2014, str. 1).

 VIII.Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Ludności, Urzędu Miasta w Kłodzku budynek ratusza wejście od strony Straży Miejskiej).

 Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

IX. Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miasta w Kłodzku.

W zakresie wymiaru podatku, zwolnień i ulg podatkowych oraz ulg w spłacie zobowiązań podatkowych – Agnieszka Ornatowskatel.865-46-96 pokój 107

 

powiązanie z wydziałem Informacja powiązana z wydziałem:   Wydział Podatków i Opłat

wersja do wydruku wersja do wydruku

Odnośniki powiązane z informacją
 • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Agnieszka Ornatowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   672
data wytworzenia informacji:  13.09.2019
data wprowadzenia do BIP:  13.09.2019 08:41
data weryfikacji:   13.09.2019 09:04
data ostatniej zmiany:   13.09.2019 09:04 Rejestr zmian