Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły doty. plików cookies
Deklaracja dostępności cyfrowej dla serwisu
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miasta w KŁODZKU

Strona internetowa instytucji: http://www.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacja publiczna - szczegóły

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Nazwa działania: 
Wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

W przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie z rejestru.

Miejsce załatwienia sprawy: 

 

Wydział Inżynierjii Miejskiej i Ochrony Środowiska, pokój nr 301, tel. 0 74 865 46 18, 

pon. – pt. w godz. 7.30 – 15.30.

 Wysokość opłaty skarbowej:

Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości nie podlega opłacie skarbowej. Opłacie podlega wyłącznie wydanie zaświadczenia o wykreśleniu z rejestru.

17  zł - za wydanie zaświadczenia o wykreśleniu z rejestru, termin wniesienia opłaty najpóźniej w dniu składania wniosku o wydanie zaświadczenia.

17 zł –   za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis , wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury)

 

 Wymagane dokumenty:

 Wniosek o wykreślenie z rejestru powinien zawierać:

 

1) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP);
3) numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
4) nr rejestrowy (nr wpisu);
5) uzasadnienie;
6) załączony dowód uiszczenia opłaty skarbowej,

 Opłatę skarbową należy uiścić na rachunek: 62 9588 0004 7100 1010 2000 0020

 Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelina o/Kłodzko ul. Rodzinna 81

Miejsce złożenia dokumentów: Biuro Obsługi Ludności

Termin załatwienia sprawy: zgodnie z ustawą z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.), do 7 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej.

Podstawa prawna:

1)  ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U.  z 2013 r., poz. 1399),

2) ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.),

3) ustawa z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2013 r., 672 z późn. zm.).

 

powiązanie z wydziałem Informacja powiązana z wydziałem:   Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska

wersja do wydruku wersja do wydruku

Odnośniki powiązane z informacją
  • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Izabela Michalak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   4819
data wytworzenia informacji:  17.02.2016
data wprowadzenia do BIP:  17.02.2016 12:27
data weryfikacji:   27.06.2018 14:46
data ostatniej zmiany:   27.06.2018 14:46 Rejestr zmian