Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły dot. plików cookies
Deklaracja dostępności cyfrowej dla serwisu
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miasta w KŁODZKU

Strona internetowa instytucji: http://www.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacje publiczne

 

idSpis informacji publicznych
273Petycja nr 3/BR/2020 Tytuł:W sprawie upamiętnienie osoby

 

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Aneta Będkowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   17
data wytworzenia informacji:  24.09.2020
data wprowadzenia do BIP:  24.09.2020 15:08
data weryfikacji:   24.09.2020 15:10
data ostatniej zmiany:   24.09.2020 15:10 Rejestr zmian
267Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony dz. nr 5.7

Wydział: Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Katarzyna Siwek - Świderska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   23
data wytworzenia informacji:  24.09.2020
data wprowadzenia do BIP:  24.09.2020 10:45
data weryfikacji:   24.09.2020 11:16
data ostatniej zmiany:   24.09.2020 11:16 Rejestr zmian
281OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

pn:" działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społcznej osób zagrozonych wykluczeniem społecznym" złozona przez Stowarzyszenie "Edukacja Rozwoju".

Wydział: Pełnomocnik Burmistrza ds. rozwiązywania problemów uzależnień

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Beata Woch
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   191
data wytworzenia informacji:  23.09.2020
data wprowadzenia do BIP:  23.09.2020 15:13
data weryfikacji:   23.09.2020 15:40
data ostatniej zmiany:   23.09.2020 15:40 Rejestr zmian
281OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

pn:" Program profilaktyki uzależnień podczs Kongresu Rad Młodzieżowych" złożony przez Fundację "Razem Możemy Więcej".

Wydział: Pełnomocnik Burmistrza ds. rozwiązywania problemów uzależnień

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Beata Woch
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   5
data wytworzenia informacji:  23.09.2020
data wprowadzenia do BIP:  23.09.2020 15:09
data weryfikacji:   23.09.2020 15:35
data ostatniej zmiany:   23.09.2020 15:35 Rejestr zmian
265Jednostki podległe i nadzorowane

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Magda Serafin
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   19177
data wytworzenia informacji:  10.11.2015
data wprowadzenia do BIP:  10.11.2015 13:29
data weryfikacji:   23.09.2020 11:11
data ostatniej zmiany:   23.09.2020 11:11 Rejestr zmian
273Głosowanie radych XXII sesji Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22.09.2020r.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Rada Miejska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   12
data wytworzenia informacji:  22.09.2020
data wprowadzenia do BIP:  22.09.2020 15:04
data weryfikacji:   22.09.2020 15:05
data ostatniej zmiany:   22.09.2020 15:11 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 72/2020 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 10.09.2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Urzędzie Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta w Kłodzku.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   15
data wytworzenia informacji:  22.09.2020
data wprowadzenia do BIP:  22.09.2020 14:11
data weryfikacji:   22.09.2020 14:17
data ostatniej zmiany:   22.09.2020 14:17 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 71/2020 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 10.09.2020 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   11
data wytworzenia informacji:  22.09.2020
data wprowadzenia do BIP:  22.09.2020 14:10
data weryfikacji:   22.09.2020 14:11
data ostatniej zmiany:   22.09.2020 14:11 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 70/2020 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 08.09.2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Urzędzie Miasta w Kłodzku.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   10
data wytworzenia informacji:  22.09.2020
data wprowadzenia do BIP:  22.09.2020 14:09
data weryfikacji:   22.09.2020 14:10
data ostatniej zmiany:   22.09.2020 14:10 Rejestr zmian
272Konsultacje społeczne Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Kłodzko z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

Wydział: Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Karolina Dolata
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   6
data wytworzenia informacji:  22.09.2020
data wprowadzenia do BIP:  22.09.2020 13:13
data weryfikacji:   22.09.2020 13:20
data ostatniej zmiany:   22.09.2020 13:20 Rejestr zmian
273Zarządzenie Nr 176.0050.2020 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 17.09.2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postepowania dotyczącego rekrutacji uczestników projektu: Wsparcie na starcie! Pomoc rodzinie oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z Centrum Aktywności Lokalne w Kłodzku nr RPDS.09.02.01.02.0019.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   11
data wytworzenia informacji:  22.09.2020
data wprowadzenia do BIP:  22.09.2020 11:21
data weryfikacji:   22.09.2020 11:22
data ostatniej zmiany:   22.09.2020 11:22 Rejestr zmian
28222.Przetarg nieograniczony poniżej kwoty 214 000 euro.

22.Gmina Miejska Kłodzko, pl. Bolesława Chrobrego 1 w Kłodzku ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. "Bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko oraz jej  jednostek organizacyjnych."

 

Wydział: Wydział Budżetowo - Finansowy

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Dagmara Sulikowska-Skaczyło
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Dagmara Sulikowska-Skaczyło
Autor ostatniej poprawki:   Dagmara Sulikowska-Skaczyło
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Dagmara Sulikowska-Skaczyło
ilość wyświetleń:   34
data wytworzenia informacji:  22.09.2020
data wprowadzenia do BIP:  22.09.2020 10:35
data weryfikacji:   22.09.2020 10:37
data ostatniej zmiany:   23.09.2020 12:31 Rejestr zmian
273SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA Z PRACY MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ ZA OKRES OD DNIA 06.08.2020r. DO DNIA 03.09.2020r.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   8
data wytworzenia informacji:  21.09.2020
data wprowadzenia do BIP:  21.09.2020 13:38
data weryfikacji:   21.09.2020 13:39
data ostatniej zmiany:   21.09.2020 13:39 Rejestr zmian
273Zarządzenie Nr 175.0050.2020 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 17.09.2020 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości niezabudowanej.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   8
data wytworzenia informacji:  21.09.2020
data wprowadzenia do BIP:  21.09.2020 13:30
data weryfikacji:   21.09.2020 13:30
data ostatniej zmiany:   21.09.2020 13:30 Rejestr zmian
273Zarządzenie Nr 174.0050.2020 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 17.09.2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   3
data wytworzenia informacji:  21.09.2020
data wprowadzenia do BIP:  21.09.2020 13:29
data weryfikacji:   21.09.2020 13:29
data ostatniej zmiany:   21.09.2020 13:29 Rejestr zmian
273Zarządzenie Nr 173.0050.2020 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 17.09.2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   4
data wytworzenia informacji:  21.09.2020
data wprowadzenia do BIP:  21.09.2020 13:28
data weryfikacji:   21.09.2020 13:29
data ostatniej zmiany:   21.09.2020 13:29 Rejestr zmian
273Zarządzenie Nr 172.0050.2020 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 17.09.2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   3
data wytworzenia informacji:  21.09.2020
data wprowadzenia do BIP:  21.09.2020 13:27
data weryfikacji:   21.09.2020 13:28
data ostatniej zmiany:   21.09.2020 13:28 Rejestr zmian
273Zarządzenie Nr 171.0050.2020 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 17.09.2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   4
data wytworzenia informacji:  21.09.2020
data wprowadzenia do BIP:  21.09.2020 13:26
data weryfikacji:   21.09.2020 13:27
data ostatniej zmiany:   21.09.2020 13:27 Rejestr zmian
273Zarządzenie Nr 170.0050.2020 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 17.09.2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   4
data wytworzenia informacji:  21.09.2020
data wprowadzenia do BIP:  21.09.2020 13:25
data weryfikacji:   21.09.2020 13:26
data ostatniej zmiany:   21.09.2020 13:26 Rejestr zmian
273Zarządzenie Nr 169.0050.2020 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 17.09..2020 r. w sprawie sporządnienia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   3
data wytworzenia informacji:  21.09.2020
data wprowadzenia do BIP:  21.09.2020 13:24
data weryfikacji:   21.09.2020 13:25
data ostatniej zmiany:   21.09.2020 13:25 Rejestr zmian