Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły doty. plików cookies
Deklaracja dostępności cyfrowej dla serwisu
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miasta w KŁODZKU

Strona internetowa instytucji: http://www.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Dane o wydziale

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Zespół ds. kontroli

Opis:

Do zadań Zespołu ds. Kontroli należą w szczególności:


1)   opracowanie planu kontroli  (w tym kontroli zarządczej pierwszego i drugiego stopnia)
 i przedstawienie do burmistrzowi;


2)  terminowe przeprowadzanie niezależnych i obiektywnych kontroli w urzędzie i jednostkach organizacyjnych gminy, rzetelne sporządzanie protokołów kontroli oraz dokumentowanie podjętych czynności, w tym ustalanie stanu faktycznego oraz przyczyn
i skutków stwierdzonych nieprawidłowości, wskazywanie skutecznych rozwiązań, które mogą przynieść pożądane rezultaty, opracowywanie zaleceń w celu doprowadzenia działań kontrolowanych podmiotów do zgodności z prawem;


3)  komunikowanie zidentyfikowanych niezgodności i problemów kierownictwu;


4)  monitorowanie wdrożenia zaleceń  przedstawionych w listach działania;


5)  aktualizacja dokumentacji związanej ze standardami wewnętrznymi urzędu;


6)  załatwienie korespondencji związanej z wykonywaniem zadań wynikających z zakresu czynności  w tym przedkładanie pism i korespondencji do aprobaty przełożonych;


7)koordynowanie procesu kontroli zarządczej, to jest przedstawianie informacji na temat funkcjonowania i stanu kontroli zarządczej oraz propozycji usprawnień w tym zakresie. Do zadań w tym zakresie  należą w szczególności:


 a) dokonanie przeglądu funkcjonujących regulacji wewnętrznych w poszczególnych wydziałach urzędu i jednostek organizacyjnych gminy pod kątem realizacji celów kontroli zarządczej;


b) przedstawienie burmistrzowi propozycji usprawnień w określonych obszarach działalności poszczególnych wydziałów i jednostek organizacyjnych gminy, w tym zaktualizowania lub udoskonalenia funkcjonujących procedur oraz wprowadzenia mechanizmów kontroli;


c) wypracowanie organizacji kontroli zarządczej w urzędzie poprzez określenie:


- funkcjonujących procedur w poszczególnych obszarach działalności urzędu;


- systemu zarządzania ryzykiem oraz roli samooceny kontroli zarządczej jako narzędzi służących sprawowaniu kontroli zarządczej;


- przeprowadzanie oceny i analizy ryzyka;


- sposobu monitorowania i udoskonalania systemu kontroli zarządczej;


d) wspieranie burmistrza w zakresie realizacji kontroli zarządczej, gromadzenie niezbędnych


danych oceny systemu kontroli zarządczej oraz dostarczanie wszelkich informacji;


e) sporządzania zbiorczej informacji o stanie kontroli zarządczej w gminie;


f) sporządzenie polityki zarządzania ryzykiem w urzędzie w ramach systemu kontroli zarządczej,


w tym: przygotowanie dokumentacji procesu identyfikowania ryzyk w urzędzie i sporządzania


zbiorczego rejestru ryzyk urzędu oraz zbiorczego raportu w zakresie zarządzania ryzykiem dla


urzędu;


8)udzielanie wyjaśnień w ramach przeprowadzanych w jednostce kontroli i nadzorów wewnętrznych i zewnętrznych;


9)  współdziałania z organami kontroli;


2.Nadzór nad zespołem sprawuje burmistrz.


 

Wyświetl informacje publiczne opublikowane przez "Zespół ds. kontroli"

Kliknij, żeby wypisać wersję do wydruku wersja do wydruku

Pliki powiązane z informacją
  • Brak plików do pobrania
Odnośniki powiązane z informacją
  • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Magda Serafin
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   2949
data wytworzenia informacji:  20.04.2016
data wprowadzenia do BIP:  20.04.2016 13:39
data weryfikacji:   20.04.2016 13:40
data ostatniej zmiany:   20.04.2016 13:39 Rejestr zmian