Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły doty. plików cookies
Deklaracja dostępności cyfrowej dla serwisu
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miasta w KŁODZKU

Strona internetowa instytucji: http://www.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Dane o wydziale

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Stanowisko ds. BHP

Opis:

Do zadań stanowiska do spraw BHP (stosowany symbol BHP) należy w szczególności:


1)   przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp;


2)   bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych;


3)   przedstawianie pracodawcy co najmniej raz w roku okresowej analizy stanu bhp;


4)   udział w opracowaniu planów modernizacji urzędu i poszczególnych stanowisk pracy;


5)   udział w przekazywaniu do użytkowania pomieszczeń pracy Urzędu;


6)   zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bhp na poszczególnych stanowiskach pracy;


7)   opracowanie wewnętrznych zarządzeń, regulaminów, i instrukcji ogólnych w zakresie bhp;


8)   gospodarka odzieżą ochronną i roboczą;


9)   opiniowanie szczegółowych instrukcji bhp na poszczególnych stanowiskach pracy;


10)  udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy;


11)  prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentacji powypadkowej;


12)  przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych i środowiska prac;


13)  udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego;


14)  prowadzenie szkolenia wstępnego ogólnego i współpraca w zakresie organizowania wymaganych pozostałych szkoleń z zakresu bhp;


15)  współpraca z laboratoriami, zgodnie z odrębnymi przepisami, w zakresie wykonywania pomiarów czynników szkodliwych i środowiska pracy;


16)  współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników;


17)  współpraca z organami Państwowej Inspekcji Pracy;


18)  profilaktyczne działanie w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynku Ratusza;


19)  inicjowanie i rozwijanie różnych form popularyzacji zagadnień bhp.


2. Nadzór nad stanowiskiem ds. BHP sprawuje burmistrz.


 

Wyświetl informacje publiczne opublikowane przez "Stanowisko ds. BHP"

Kliknij, żeby wypisać wersję do wydruku wersja do wydruku

Pliki powiązane z informacją
  • Brak plików do pobrania
Odnośniki powiązane z informacją
  • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Magda Serafin
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   3049
data wytworzenia informacji:  20.04.2016
data wprowadzenia do BIP:  20.04.2016 14:25
data weryfikacji:   20.04.2016 14:26
data ostatniej zmiany:   20.04.2016 14:25 Rejestr zmian