Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły doty. plików cookies
Deklaracja dostępności cyfrowej dla serwisu
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miasta w KŁODZKU

Strona internetowa instytucji: http://www.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Dane o wydziale

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Stanowisko ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Opis:

Do zadań stanowiska ds. zarządzania zasobami ludzkimi (stosowany symbol KR) należą
w szczególności:


1)      prowadzenie dokumentacji w zakresie stałego dyżuru;


2)      koordynowanie prac nad sporządzaniem projektów zakresów czynności
i odpowiedzialności pracowników urzędu w poszczególnych wydziałach oraz kontrolą ich zgodności z postanowieniami regulaminu organizacyjnego urzędu;


3)      przygotowywanie dokumentacji w zakresie nawiązywania, przebiegu i rozwiązywania stosunków pracy  pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych;


4)      opracowywanie wniosków o nadanie odznaczeń państwowych;


5)      sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny pracy;


6)      prowadzenie ewidencji zatrudnienia i akt osobowych pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych;


7)      sporządzanie sprawozdań z zakresu spraw osobowych;


8)      prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami i podnoszeniem kwalifikacji pracowników;


9)      prowadzenie rejestru wydanych upoważnień i pełnomocnictw burmistrza;


10)  organizowanie i koordynacja odbywanych w urzędzie praktyk zawodowych oraz stażów absolwenckich;


11)  współpraca z komisją socjalną w zakresie realizacji Zakładowego Regulaminu Świadczeń Socjalnych;


12)  prowadzenie rejestru delegacji służbowych;


13)  przygotowanie i uczestnictwo w pracach związanych z konkursami stanowiskowymi
i służbą przygotowawczą;


14)  współpraca z kierownictwem         urzędu w zakresie planowania i dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników;


15)  przygotowanie planu urlopów;


16)  prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników;


17)  prowadzenie całokształtu spraw z zakresu oświadczeń o stanie majątkowym;


18)  współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie staży, prac interwencyjnych i robót publicznych (w tym sporządzanie wniosków);


19)  kompletowanie wniosków pracowników w zakresie rent i emerytur.


2.Nadzór nad stanowiskiem ds. zarządzania zasobami ludzkimi sprawuje burmistrz.


 

Wyświetl informacje publiczne opublikowane przez "Stanowisko ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi"

Kliknij, żeby wypisać wersję do wydruku wersja do wydruku

Pliki powiązane z informacją
  • Brak plików do pobrania
Odnośniki powiązane z informacją
  • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Magda Serafin
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   6468
data wytworzenia informacji:  20.04.2016
data wprowadzenia do BIP:  20.04.2016 14:29
data weryfikacji:   20.04.2016 14:30
data ostatniej zmiany:   20.04.2016 14:29 Rejestr zmian