Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
wersja graficzna strony Wersja graficzna stronymapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miasta w KŁODZKU

Strona internetowa instytucji: http://www.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

KOMUNIKATY

Punkty świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu kłodzkiego (2019)

W 2019 roku nadal realizowane będzie zadanie prowadzenia punktów nieodpłatnych porad prawnych. Pomoc prawna świadczona będzie w 6 punktach. Punkty funkcjonują w nieruchomościach powiatowych i gminnych w n/w lokalizacjach.

Załączniki do informacji:

Informacja o punktach

Karta Informacyjna poradnictwa

Poradnictwo w powiecie

Autor:Magdalena Serafin (2019.01.17 14:57)

Informacja Burmistrza w sprawie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

do pobrania>>>

Autor:Magdalena Serafin (2019.01.09 12:49)

Klauzula informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Kłodzka na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody.

 

 „Klauzula informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych"

Autor:Magdalena Serafin (2018.10.03 15:29)

Świadczenia wychowawczego (500 plus)

Więcej informacji do pobrania>>>

Świadczenie wychowawcze jest realizacją rządowego programu Rodzina 500+.
Jest to program finansowany ze środków budżetu państwa.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Kłodzka informuje, że od 1 sierpnia br. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku przyjmuje wnioski w sprawie przyznania świadczenia wychowawczego (program Rodzina 500+), świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy.

Nowy okres zasiłkowy dotyczący świadczenia wychowawczego i świadczeń z funduszu alimentacyjnego rozpoczyna się 1 października 2017r. i kończy 30 września 2018r. natomiast dotyczący świadczeń rodzinnych rozpoczyna się 1 listopada 2017r. i kończy 31 października 2018r.

Druki wniosków można pobrać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej – Kłodzko, ul. Wyspiańskiego 2d, pok. nr 5 gdzie również będą przyjmowane wnioski wraz z niezbędnymi dokumentami w godz. od. 7.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku.

Terminy realizacji wniosków:

Lp. Rodzaj świadczenia Miesiąc złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów Termin rozpatrzenia wniosku i realizacji świadczenia
1. Świadczenia wychowawcze (program Rodzina 500+) Świadczenia z funduszu alimentacyjnego sierpień 2017r. do 31 października 2017r.
wrzesień 2017r. do 30 listopada 2017r.
października 2017r. do 31 grudnia 2017r.
listopad 2017r. do 31 stycznia 2018r.
grudzień 2017r. do 28 lutego 2018r.
2. Świadczenia rodzinne sierpień 2017r. do 30 listopada 2017r.
wrzesień – październik 2017r. do 31 grudnia 2017r.
listopad – grudzień 2017r. do 28 lutego 2018r.

Rokiem bazowym stanowiącym podstawę ustalania uprawnień do świadczeń jest rok 2016 z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu.

W przypadku utraty i uzyskania dochodu do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu (np. świadectwo pracy, umowy zlecenia, decyzje ZUS) oraz wysokość utraconego i uzyskanego dochodu (np. PIT-11, PIT-40A, zaświadczenie pracodawcy).

W przypadku osób samotnie wychowujących dziecko w celu ustalenia uprawnień do świadczenia wychowawczego (program Rodzina 500+), jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka i świadczeń rodzinnych niezbędne jest przedstawienie wyroku lub ugody zawartej przed sądem zobowiązującej drugiego rodzica dziecka do płacenia alimentów na dziecko, chyba, że:

- drugi rodzic dziecka nie żyje,

- ojciec dziecka jest nieznany,

- powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego rodzica zostało oddalone,

- sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego rodzica do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,

- dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Szczegółowe informacje n/t warunków ustalania uprawnień do świadczeń, wniosków i niezbędnych dokumentów można uzyskać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku przy ul. Wyspiańskiego 2d lub telefonicznie:
(74) 865 43 00, 867 37 56, 867 72 17 w godzinach pracy Ośrodka.

Autor:Magdalena Serafin (2017.07.21 15:11)

Odnośniki dla Interesantów

Elektroniczna skrzynka podawcza Tłumacz języka migowego Karta DUŻA RODZINKA Profil Zaufany

Autor:Paweł Solecki (2018.10.26 08:59)

Dane adresowe - strona główna Biuletynu Informacji Publicznej

Powiększ tekst Pomniejsz tekst
Urząd Miasta w KŁODZKU

pl. Bolesława Chrobrego 1
57-300 Kłodzko
Urząd Miasta w Kłodzku
NIP 883 10 06 050
REGON 000526050

Gmina Miejska Kłodzko
NIP: 883 16 79 027
REGON: 890717912tel. (074) 865 46 00
fax (074) 867 40 62


E-mail:
umklod@um.klodzko.pl

 

Adres elektronicznej skrytki podawczej
/UMKlodzko/skrytka


Urząd Miasta w Kłodzku

pracuje: poniedziałek - piątek od 7.30 - 15.30


Adres redakcji BIP:

Urząd Miasta w KŁODZKU
pl. Bolesława Chrobrego 1
57-300 Kłodzko

Magdalena Serafin

e-mail: bip@um.klodzko.pl

tel. 074-8654609


  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Paweł Solecki
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Paweł Solecki
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Paweł Solecki
ilość wyświetleń:   179865
data wytworzenia informacji:  25.10.2015
data wprowadzenia do BIP:  25.10.2015 13:41
data weryfikacji:   25.10.2015 13:41
data ostatniej zmiany:   31.12.2018 09:47 Rejestr zmian

[ wersja do wydruku ]