Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miasta w KŁODZKU

Strona internetowa instytucji: http://www.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

KOMUNIKATY

Klauzula informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Kłodzka na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody.

 

 „Klauzula informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych"

Autor:Magdalena Serafin (2018.10.03 15:29)

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

 

 

Informacje w sprawie Wyborów Samorządowych

Autor:Magdalena Serafin (2018.09.24 17:57)

"Dobry start" (300zł. na dziecko)

O G Ł O S Z E N I E

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku informuje, że od 1 lipca 2018r. można składać drogą elektroniczną wnioski w sprawie przyznania jednorazowego świadczenia „Dobry start” (300 zł. na dziecko) 

oraz  

świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2018/2019.

 

Natomiast począwszy od 1 sierpnia 2018r. Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczyna przyjmowanie wniosków drogą tradycyjną (w formie papierowej) w sprawie przyznania jednorazowego świadczenia „Dobry start” oraz świadczenia wychowawczego (program Rodzina 500+), świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy tj. 2018/2019.

Świadczenie „Dobry start” ma charakter jednorazowy i wynosi 300 zł. na dziecko do ukończenia 20 roku życia (lub 24 roku życia w przypadku dziecka niepełnosprawnego) kontynuujące naukę w szkole w roku szkolnym 2018/2019.

Nowy okres zasiłkowy dotyczący świadczenia wychowawczego i świadczeń z funduszu alimentacyjnego rozpoczyna się 1 października 2018r. i kończy 30 września 2019r. natomiast dotyczący świadczeń rodzinnych rozpoczyna się 1 listopada 2018r. i kończy 31 października 2019r.

Druki wniosków (począwszy od sierpnia br.) można pobrać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej – Kłodzko, ul.Wyspiańskiego 2d, pok. nr 5, 6  gdzie również będą przyjmowane wnioski wraz z niezbędnymi dokumentami  

w godz. od. 7.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku.

 

Terminy realizacji wniosków:

 Lp. Rodzaj świadczenia  Miesiąc złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów  Termin rozpatrzenia wniosku i realizacji świadczenia 
1.  Jednorazowe świadczenie
„Dobry Start” 
 lipiec 2018r.
(drogą elektroniczną)
sierpień 2018
 do 30 września 2018r.
 wrzesień 2018r.  do 30 listopada 2018r.
 października 2018r.  do 31 grudnia 2018r.
 listopad 2018r.  do 31 stycznia 2019r.
 grudzień 2018r.  wniosek pozostaje bez rozpatrzenia
2.  Świadczenia wychowawcze
(program Rodzina 500+)

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 lipiec 2018r.
(drogą elektroniczną)
sierpień  2018r.
 do 31 października 2018r.
 wrzesień 2018r.  do 30 listopada 2018r.
 października 2018r.  do 31 grudnia 2018r.
 listopad 2018r.  do 31 stycznia 2019r.
 grudzień 2018r.  do 28 lutego 2019r.
3.  Świadczenia rodzinne  lipiec 2018r.
(drogą elektroniczną)
sierpień 2018r.
 do 30 listopada 2018r.
 wrzesień – październik 2018r.  do 31 grudnia 2018r.
 listopad – grudzień 2018r.  do 28 lutego 2019r.

 

Rokiem bazowym stanowiącym podstawę ustalania uprawnień do świadczeń wychowawczych (na pierwsze dziecko w rodzinie), świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego jest rok 2017 z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu.  

W przypadku utraty i uzyskania dochodu do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu (np. świadectwo pracy, umowy zlecenia, decyzje ZUS) oraz wysokość utraconego i uzyskanego dochodu (np. PIT-11, PIT-40A, zaświadczenie pracodawcy).

W przypadku osób samotnie wychowujących dziecko w celu ustalenia uprawnień do świadczenia wychowawczego (program Rodzina 500+), jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka i świadczeń rodzinnych niezbędne jest przedstawienie wyroku lub ugody zawartej przed sądem zobowiązującej drugiego rodzica dziecka do płacenia alimentów na dziecko, chyba, że:

- drugi rodzic dziecka nie żyje,

- ojciec dziecka jest nieznany,

- powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego rodzica zostało oddalone,

- sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego rodzica do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,

- dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Szczegółowe informacje n/t warunków ustalania uprawnień do świadczeń, wniosków i niezbędnych dokumentów można uzyskać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku przy ul.Wyspiańskiego 2d lub telefonicznie:

 

(74) 865 43 00, 867 37 56, 867 72 17  w godzinach pracy Ośrodka.

Autor:Magdalena Serafin (2018.06.19 09:02)

Punkty świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu kłodzkiego

W 2018 roku nadal realizowane będzie zadanie prowadzenia punktów nieodpłatnych porad prawnych. Pomoc prawna świadczona będzie w 6 punktach, w dotychczasowych lokalizacjach, co obrazuje poniższa mapka. Punkty funkcjonują w nieruchomościach powiatowych lub gminnych.

LpMiejsce świadczenia bezpłatnej obsługi prawnejKontaktPnWtŚrCzwPt
1KŁODZKO, ul. Pl. Chrobrego 1kom. 533 379 679800-1400800-1400900-15001200-1800800-1400
2BYSTRZYCA KŁODZKA,ul. Sienkiewicza 6kom. 533 379 672800-1200800-1200800-1200800-1200800-1200
3NOWA RUDA, ul. Kopernika 8kom. 533 379 671800-1200800-1200800-1200800-1200800-1200
4STRONIE ŚLĄSKIE, ul. Zielona 5kom. 533 379 675800-1200800-1200800-1200800-1200800-1200
5ŚCINAWKA ŚREDNIA, ul. Mickiewicza 16kom. 533 379 674800-1400800-1400900-1500800-1400800-1400
6MIĘDZYLESIE, Pl. Wolności 1kom. 533 379 676800-1400800-14001300-19001300-1900800-1400

Załączniki do informacji:

Informacja dot. harmnogramu udzielnania nieodpłatnych porad prawnych

Informacja nt. podmiotów uprawnionych do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej

Autor:Magdalena Serafin (2018.01.03 15:08)

Świadczenia wychowawczego (500 plus)

Więcej informacji do pobrania>>>

Świadczenie wychowawcze jest realizacją rządowego programu Rodzina 500+.
Jest to program finansowany ze środków budżetu państwa.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Kłodzka informuje, że od 1 sierpnia br. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku przyjmuje wnioski w sprawie przyznania świadczenia wychowawczego (program Rodzina 500+), świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy.

Nowy okres zasiłkowy dotyczący świadczenia wychowawczego i świadczeń z funduszu alimentacyjnego rozpoczyna się 1 października 2017r. i kończy 30 września 2018r. natomiast dotyczący świadczeń rodzinnych rozpoczyna się 1 listopada 2017r. i kończy 31 października 2018r.

Druki wniosków można pobrać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej – Kłodzko, ul. Wyspiańskiego 2d, pok. nr 5 gdzie również będą przyjmowane wnioski wraz z niezbędnymi dokumentami w godz. od. 7.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku.

Terminy realizacji wniosków:

Lp. Rodzaj świadczenia Miesiąc złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów Termin rozpatrzenia wniosku i realizacji świadczenia
1. Świadczenia wychowawcze (program Rodzina 500+) Świadczenia z funduszu alimentacyjnego sierpień 2017r. do 31 października 2017r.
wrzesień 2017r. do 30 listopada 2017r.
października 2017r. do 31 grudnia 2017r.
listopad 2017r. do 31 stycznia 2018r.
grudzień 2017r. do 28 lutego 2018r.
2. Świadczenia rodzinne sierpień 2017r. do 30 listopada 2017r.
wrzesień – październik 2017r. do 31 grudnia 2017r.
listopad – grudzień 2017r. do 28 lutego 2018r.

Rokiem bazowym stanowiącym podstawę ustalania uprawnień do świadczeń jest rok 2016 z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu.

W przypadku utraty i uzyskania dochodu do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu (np. świadectwo pracy, umowy zlecenia, decyzje ZUS) oraz wysokość utraconego i uzyskanego dochodu (np. PIT-11, PIT-40A, zaświadczenie pracodawcy).

W przypadku osób samotnie wychowujących dziecko w celu ustalenia uprawnień do świadczenia wychowawczego (program Rodzina 500+), jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka i świadczeń rodzinnych niezbędne jest przedstawienie wyroku lub ugody zawartej przed sądem zobowiązującej drugiego rodzica dziecka do płacenia alimentów na dziecko, chyba, że:

- drugi rodzic dziecka nie żyje,

- ojciec dziecka jest nieznany,

- powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego rodzica zostało oddalone,

- sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego rodzica do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,

- dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Szczegółowe informacje n/t warunków ustalania uprawnień do świadczeń, wniosków i niezbędnych dokumentów można uzyskać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku przy ul. Wyspiańskiego 2d lub telefonicznie:
(74) 865 43 00, 867 37 56, 867 72 17 w godzinach pracy Ośrodka.

Autor:Magdalena Serafin (2017.07.21 15:11)

Informacja dla wyborców

Odnośniki dla Interesantów

Elektroniczna skrzynka podawcza Tłumacz języka migowego Karta DUŻA RODZINKA Profil Zaufany

Autor:Paweł Solecki (2018.10.26 08:59)

Dane adresowe - strona główna Biuletynu Informacji Publicznej

Powiększ tekst Pomniejsz tekst
Urząd Miasta w KŁODZKU

pl. Bolesława Chrobrego 1
57-300 Kłodzko
Urząd Miasta w Kłodzku
NIP 883 10 06 050
REGON 000526050

Gmina Miejska Kłodzko
NIP: 883 16 79 027
REGON: 890717912tel. (074) 865 46 00
fax (074) 867 40 62


E-mail:
umklod@um.klodzko.pl

 

Adres elektronicznej skrytki podawczej
/UMKlodzko/skrytka


Urząd Miasta w Kłodzku

pracuje: poniedziałek - piątek od 7.30 - 15.30


Adres redakcji BIP:

Urząd Miasta w KŁODZKU
pl. Bolesława Chrobrego 1
57-300 Kłodzko

Magdalena Serafin

e-mail: bip@um.klodzko.pl

tel. 074-8654609


Z uwagi na nową wersję BIP proszę przed wydrukiem wniosku zweryfikować wersje pod adresem

ARCHIWUM

PORADNIK INTERESANTA
KARTY USŁUG
(sposób przyjmowania i załatwiania spraw)


E-PISMO : Adres elektronicznej skrytki podawczej /UMKlodzko/skrytka

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Paweł Solecki
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Paweł Solecki
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Paweł Solecki
ilość wyświetleń:   172975
data wytworzenia informacji:  25.10.2015
data wprowadzenia do BIP:  25.10.2015 13:41
data weryfikacji:   25.10.2015 13:41
data ostatniej zmiany:   28.06.2016 12:39 Rejestr zmian

[ wersja do wydruku ]