Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miasta w KŁODZKU

Strona internetowa instytucji: http://www.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacja publiczna - szczegóły

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Kontrole zewnętrzne Gminy Miejskiej Kłodzko

 Kontrole zewnętrzne Gminy Miejskiej Kłodzko wykonywane są w szczególności przez:

  1. Najwyższą Izbę Kontroli,
  2. Regionalną Izbę Obrachunkową,
  3. Urząd Kontroli Skarbowej
  4. Dolnośląski Urząd Wojewódzki,
  5. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,
  6. Państwowa Inspekcja Pracy
  7. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna

Informacja dot. kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w Kłodzku w I półroczu roku 2015

 

1. Fundacja „Fundusz Współpracy” z siedzibą w Warszawie.

  Zakres kontroli: Weryfikacja dokumentów finansowych rojektu

„Stop wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Kłodzko” wniosków:

- WNP-POIG.08.03.00-02-105/13-03;
- WNP-POIG.08.03.00-02-105/13-03;
W związku z realizacją umowy UDA-POIG.08.03.00-02-105/13-00.
Czas trwania kontroli: w dniu 17.02.2015 r.
 
2. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu
Zakres kontroli: „Wykorzystanie darowizny nieruchomości położonej w Kłodzku przy ul. Łukasińskiego , ozn. Geodezyjnie jako działki Nr 33,34 i 46 AM-3 i 4 obręb Twierdza zgodnie z celem wynikającym z umowy darowizny z dn. 2.03.2007 r.
Czas trwania kontroli: od dnia 08.06.2015 r. do dnia 17.06.2015 r.
 
3. Wojewoda Dolnośląski we Wrocławiu
Temat kontroli: „Prawidłowość realizacji przez jednostki samorządu
terytorialnego dochodów związanych z realizacja zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych”.
Czas trwania kontroli: od dnia 12.06.2015 r. do dnia 22.06.2015 r .
 
4. Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Zakres kontroli: Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej – prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Kontrola przeprowadzona w dniu 23.06.2015 r.
 
5. Wojewoda Dolnośląski we Wrocławiu
Kontrola w zakresie realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Czas trwania kontroli: od dnia 12.06.2015 r. do dnia 22.06.2015 r.
Wystąpienie pokontrolne
do pobrania>>>
 
6. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu
Zakres kontroli: „Zlecenie usług prawniczych przez jednostki sektora finansów publicznych w województwie dolnośląskim”.
Czas trwania kontroli: od dnia 17.07.2015 r. do dnia 29.07.2015 r. do pobrania>>>
 
7. Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Zakres kontroli: Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej
Czas trwania kontroli: od dnia 23.07.2015 r. do dnia - 9.10.2015 do pobrania>>>
 
8Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zakres kontroli: kontrola archiwum zakładowego.
Czas trwania kontroli: od dnia 16.09. do dnia 17.09.2015 r.

 

9.  Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zakres kontroli: kontrola archiwum zakładowego USC- kontrola problemowa
Czas trwania kontroli: od dnia 06 października 2015 r.do pobrania>>>

 

10.Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Cel kontroli: „Sprawdzenie zawartości siarki w oleju do silników statków żeglugi śródlądowej”
Kontrola przeprowadzona  od dnia 09.11.2015 r. do dnia 16.11.2015 r.
 

powiązanie z wydziałem Informacja powiązana z wydziałem:   Urząd Miasta w Kłodzku

wersja do wydruku wersja do wydruku

Odnośniki powiązane z informacją
  • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Ewa Jóźwiak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   1472
data wytworzenia informacji:  05.11.2015
data wprowadzenia do BIP:  05.11.2015 15:16
data weryfikacji:   18.01.2016 09:42
data ostatniej zmiany:   18.01.2016 09:42 Rejestr zmian