Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły dot. plików cookies
Deklaracja dostępności cyfrowej dla serwisu
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miasta w KŁODZKU

Strona internetowa instytucji: http://www.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacja publiczna - szczegóły

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

ZAGOSPODAROWANIE I ŁAD PRZESTRZENNY MIASTA KŁODZKA

System GEOPORTAL  dostepny jest pod adresem www.geoportal.gov.pl oraz www.powiat.klodzko.pl
 
Politykę przestrzenną oraz kierunki zagospodarowania miasta Kłodzka określają:
 1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kłodzka” (Uchwała Nr LXI/475/2018) Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 15 listopada  2018r.
 2. “Strategia Kłodzko 2030” (Uchwała nr LIII/402/2018 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 29 marca 2018 r.).
Oba te dokumenty określają cele i zadania przestrzennego zagospodarowania naszego miasta. “Studium” określa kierunki kształtowania ładu funkcjonalno – przestrzennego miasta. “Strategia” natomiast respektując zasady zrównoważonego rozwoju formułuje program, cele i zadania strategiczne dla rozwoju miasta. Szczegółowe ustalenia zawierają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

I.
Aktualnie kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego rozwoju miasta określają następujące plany miasta:

1. “MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU ZABUDOWY USŁUGOWO – MIESZKANIOWEJ PRZY UL. DUSZNICKIEJ 3 – 9 W KŁODZKU”
UCHWALONY: Uchwałą nr XLIX / 362 / 98 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 29 kwietnia 1998 r., OPUBLIKOWANY: Dziennik Urzędowy Województwa Wałbrzyskiego nr 22, z dnia 15 lipca 1998, pozycja 150. POWIERZCHNIA: 2,6708 ha.

2. “MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU ZABUDOWY MIESZKANIOWO - USŁUGOWEJ PRZY UL. DUSZNICKIEJ 38 – 42 W KŁODZKU”
UCHWALONY: Uchwałą nr XLIX / 363 / 98 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 29 kwietnia 1998 r., OPUBLIKOWANY: Dziennik Urzędowy Województwa Wałbrzyskiego nr 22, z dnia 15 lipca 1998, pozycja 151. POWIERZCHNIA: 3,0892 ha.

3. “MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ PRZY UL. KORYTOWSKIEJ W KŁODZKU”,
UCHWALONY: Uchwałą nr XLIX / 364 / 98 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 29 kwietnia 1998 r., OPUBLIKOWANY: Dziennik Urzędowy Województwa Wałbrzyskiego nr 22, z dnia 15 lipca 1998, pozycja 152. POWIERZCHNIA –Pow. – 1,2970 ha.

4. “MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO W KŁODZKU”
UCHWALONY: Uchwałą nr XLIX / 366 / 98 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 29 kwietnia 1998 r., OPUBLIKOWANY: Dziennik Urzędowy Województwa Wałbrzyskiego nr 22, z dnia 15 lipca 1998, pozycja 153. POWIERZCHNIA – 13,94 ha.

5. “MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO PRZY UL. NOWY ŚWIAT W KŁODZKU”
UCHWALONY: Uchwałą nr XXIX / 168 / 00 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 27 kwietnia 2000 r., OPUBLIKOWANY: Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 32, z dnia 8 września 2000, pozycja 543. POWIERZCHNIA: 5,5 ha.

6. “MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU PO ZLIKWIDOWANEJ KOPALNI KAMIENIA DROGOWEGO PRZY ULICY WIELISŁAWSKIEJ W KŁODZKU”
UCHWALONY: Uchwałą nr XXXVI / 221 / 2000 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 23 listopada 2000 r., OPUBLIKOWANY: Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 17, z dnia 8 marca 2001, pozycja 162. POWIERZCHNIA: 5,23 ha.

7
. “MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU PRZEMYSŁOWO-SKŁADOWEGO, POŁOŻONEGO W PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ CZĘŚCI MIASTA KŁODZKA” 
UCHWALONY: Uchwałą nr XIV/ 97 / 2003 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 28 sierpnia 2003 r. OPUBLIKOWANY: Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr.203 z dnia 28.10.2003r.,pozycja 2860. POWIERZCHNIA: 156 ha.

8. “ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO W KŁODZKU W ZAKRESIE TERENÓW POŁOŻONYCH PRZY UL. MYŚLIWSKIEJ I ŚNIEŻNEJ"
UCHWALONY: Uchwałą nr XXIX/ 232 / 2004 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 29 października 2004 r. OPUBLIKOWANY: Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 262 z dnia 27.12.2004r.,pozycja 4638. POWIERZCHNIA: ok. 7,85 ha.

9. “MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO STAROMIEJSKIEJ DZIELNICY MIASTA KŁODZKA POŁOŻONEJ MIĘDZY ULICAMI: KOŚCIUSZKI, ZAWISZY CZARNEGO, NAD KANAŁEM, TERENAMI POŁOŻONYMI PONIŻEJ ULICY ŁUKASIŃSKIEGO, ULICĄ KOLEJOWĄ, RZEKĄ NYSĄ KŁODZKĄ, ULICĄ SKOŚNĄ, PÓŁWIEJSKĄ, NOWY ŚWIAT I NOWORUDZKĄ”
UCHWALONY: Uchwałą nr XLI/330/2005 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 sierpnia 2005 roku OPUBLIKOWANY: Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 216, poz. 3456 z dnia 17.10.2005r. POWIERZCHNIA: ok. 81,0 ha.

10. “MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO MIĘDZY ULICĄ T. KOŚCIUSZKI, RZEKĄ NYSĄ KŁODZKĄ, TERENAMI WODONOŚNYMI, ULICĄ J. KORCZAKA I ULICĄ BOHATERÓW GETTA W KŁODZKU”
UCHWALONY Uchwałą nr XLI/329/2005 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 sierpnia 2005 roku OPUBLIKOWANY: Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 231, poz. 3588 z dnia 10.11.2005r. POWIERZCHNIA: ok. 57,0 ha.

11. “MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO MIĘDZY: RZEKĄ NYSĄ, UL. ŚLASKĄ, TERENAMI KOLEI, UL. KORFANTEGO, RZEKĄ NYSĄ, UL. PODGRODZIE, GRANICAMI FORTU OWCZA GÓRA, ZABUDOWĄ PRZY UL. ŚLĄSKIEJ, UL. KAROLA MIARKI, UL. SIENKIEWICZA, UL. KWIATOWĄ, POTOKIEM JAWORNIK, GRANICAMI MIASTA, TERENAMI WOJSKOWYMI I UL. WYSPIAŃSKIEGO W KŁODZKU”
UCHWALONY: Uchwałą nr XLIX/407/2006 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 marca 2006 roku OPUBLIKOWANY: Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 150, poz. 2379 z dnia 25.07.2006r. POWIERZCHNIA: ok. 120,0 ha.

12. “MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU POŁOŻONEGO MIĘDZY UL. PIŁSUDSKIEGO, RZEKA NYSĄ KŁODZKĄ, UL. PODGRODZIE I UL. WARTY W KŁODZKU”
UCHWALONY: Uchwała nr LIII/434/2006 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 29.VI.2006 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego między ul. J. Piłsudskiego, rzeką Nysą Kłodzką,ul. Podgrodzie i ul. Warty w Kłodzku.
zal1, zal2, zal3 
OPUBLIKOWANY: Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 169, poz. 2651 z dnia 18.08.2006r. POWIERZCHNIA: ok. 95,0 ha.

13. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DZIELNICY STAROMIEJSKIEJ MIASTA KŁODZKA WYSPA PIASEK DLA OBSZARU POŁOŻONEGO MIĘDZY UL. WITA STWOSZA, UL. MATEJKI , UL. ZOFII STRYJEŃSKIEJ I NAD KANAŁEM ”
UCHWALONY: Uchwała nr LVI/448/2006 Rady Miejskiej w KŁodzku  z dnia 31 sierpnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dzielnicy staromiejskiej miasta Kłodzka – Wyspa Piasek dla obszaru położonego między 
ul. Wita Stwosza, ul. Matejki, ul. Zofii Stryjeńskiej i Nad Kanałem
zal 1, zal 2, zal 3
Opublikowany:Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 230, poz. 3318 z dnia 30.09.2006r.
POWIERZCHNIA: ok. 0,5 ha. 

14. "MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO MIĘDZY ULICAMI ŚLĄSKĄ, KAROLA MIARKI, SIENKIEWICZA, KWIATOWĄ, POTOKIEM JAWORNIK, GRANICAMI MIASTA I UL. MARIAŃSKĄ W KŁODZKU",
Uchwalony Uchwałą nr LX/460/2006 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 26 października 2006 r. 
Załącznik do pobrania>>>
Opublikowany Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 18, poz. 203 z dnia 23.01.2007r.
POWIERZCHNIA ok. 160 ha,

15. "MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ OBSZARU OSIEDLA “OWCZA GÓRA” W KŁODZKU”, 
Uchwalony Uchwałą nr  LX/461/2006 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 26 października 2006r.     
Opublikowany Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 18, poz. 204 z dnia 23.01.2007r.
POWIERZCHNIA ok. 130 ha.

16. "MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  obszaru połozonego w pół. zachodniej części miasta Kłodzka ul. Zajęczej.
 Uchwalony Uchwałą nr V/33/2007 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 stycznia 2007r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno – zachodniej części miasta Kłodzka przy ul. Zajęczej.
zal.1

Opublikowany Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 71, poz. 751 z dnia 15.03.2007r.
POWIERZCHNIA ok. 26,93 ha

17.“MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU POŁUDNIOWO – WSCHODNIEJ CZĘŚCI MIASTA KŁODZKA, OBEJMUJĄCEGO OSIEDLE PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO, TERENY WODONOŚNE I TERENY ROLNICZO – REKREACYJNE NAD RZEKĄ NYSĄ KŁODZKĄ w Kłodzku”,
(Uchwała nr XII/100/2007 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru południowo – wschodniej części miasta Kłodzka, obejmującego osiedle przy ul. Wyspiańskiego, tereny wodonośne i tereny rolniczo – rekreacyjne nad rzeką Nysą Kłodzką)
POWIERZCHNIA ok. 270 ha.
Opublikowany Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 253, poz. 2904 z dnia 15.10.2007r. 

18. "MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU PRAWOBRZEŻNEGO PRZEDMIESCIA MIASTA KŁODZKA W REJONIE ULIC:J. CHEŁMOŃSKIEGO I ŚLĄSKIEJ"
(Uchwała nr XV/122/2007 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 październik 2007r. w sprawie uchwalenie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  prawobrzeżnego przedmieścia miasta Kłodzka  w rejonie ulic J. Chełmońskiego i Śląskiej
POWIERZCHNIA  2,258 ha
Opublikowany Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 8, poz. 106 z dnia 15.01.2008r. 

19."MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU PRZEMYSŁOWO-SKŁADOWEGO W kŁODZKU w rejonie ulic Piłsudskiego, Noworudzkiej i Półwiejskiej"
UCHWAŁA NR XLII/414/2009 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2009R. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenu przemysłowo-składowego w Kłodzku w rejonie ulic Piłsudskiego, Noworudzkiej i Półwiejskiej
POWIERZCHNIA :41,8380 ha
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnosląskiego nr 202, poz. 3592 z dnia 25.11.2009r.

20."W sprawie zmiany części "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego staromiejskiej dzielnicy miasta Kłodzka położonej między ulicami: Kościuszki,  Zawiszy Czarnego, Nad Kanałem, terenami położonymi poniżej ulicy Łukasińskiego, ulicą Kolejową, rzeką Nysą Kłodzką, ulicą Skośną, Półwiejską,  Nowy Świat i Noworudzką oraz części „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między: rzeką Nysą Kłodzką, ulicą Śląską, terenami kolei, ulicą Wojciecha Korfantego, rzeką Nysą Kłodzką, ulicą Podgrodzie, granicami Fortu Owcza Góra, zabudową przy ulicy Śląskiej, ulicą Karola Miarki, ulicą Henryka Sienkiewicza, ulicą Kwiatową, potokiem Jawornik, granicami miasta, terenami wojskowymi i ulicą Stanisława Wyspiańskiego w Kłodzku" w zakresie zmiany przeznaczenia terenów bezpośrednio związanych z budową kolei linowej łączącej Twierdzę Główną z Fortem Owcza Góra w Kłodzku".
UCHWAŁA NR XLIX/503/2010 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU Z DNIA 18 MARCA 2010R
do pobrania>>>
Powierzchnia:  7,5 ha
Dziennik Urzędowy Województwa  Dolnośląskiego nr 94, poz. 1433 z dnia 18 maja 2010

21. “MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DZIELNICY STAROMIEJSKIEJ MIASTA KŁODZKA – WYSPA PIASEK”
UCHWALONY: Uchwałą nr XLVIII / 497 / 2010 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 lutego 2010 r., 
OPUBLIKOWANY: Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 94, poz. 1432,z dnia 18 maja 2010. 
POWIERZCHNIA: 11,9097 ha.

22. “MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO   terenu położonego między: rzeką Nysą Kłodzką, ulicą Śląską, terenami kolei, ulicą Wojciecha Korfantego, rzeką Nysą Kłodzką, ulicą Podgrodzie, granicami fortu Owcza Góra, zabudową przy ulicy Śląskiej, ulicą Karola Miarki, ulicą Henryka Sienkiewicza, ulicą Kwiatową, potokiem Jawornik, granicami miasta, terenami wojskowymi i ulicą Stanisława Wyspiańskiego w Kłodzku"; w zakresie zmiany przeznaczenia terenów bezpośrednio przyległych do fortu Owcza Góra
UCHWALONY: Uchwałą nr LVII /574/ 2010 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 września 2010 r., 
OPUBLIKOWANY: Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 242, poz. 4090,z dnia 21 grudnia 2010. 
POWIERZCHNIA:  9,388 ha.

23.“ ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO terenu zabudowy mieszkaniowej obszaru osiedla "Owcza Góra" w Kłodzku 
UCHWALONY: - Uchwała nr XVI/183/2011    Rady Miejskiej w kłodzku z dnia 29 grudnia 2011r.
OPUBLIKOWANY:Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego poz. 681 z 17 lutego 2012r.
POWIERZCHNIA 110,2 ha

24. "ZMIANA CZĘŚCI "MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO MIĘDZY: RZEKĄ NYSĄ KŁODZKĄ, ULICĄ ŚLĄSKĄ, TERENAMI KOLEI, ULICĄ WOJCIECHA KORFANTEGO, RZEKĄ NYSĄ KŁODZKĄ, ULICĄ PODGRODZIE, GRANICAMI FORTU OWCZA GÓRA, ZABUDOWĄ PRZY ULICY ŚLĄSKIEJ, ULICĄ KAROLA MIARKI, ULICĄ HENRYKA SIENKIEWICZA, ULICĄ KWIATOWĄ, POTOKIEM JAWORNIK, GRANICAMI MIASTA, TERENAMI WOJSKOWYMI I ULICĄ STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W KŁODZKU" ORAZ CZĘŚCI "MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ OBSZARU OSIEDLA „OWCZA GÓRA” W KŁODZKU" W ZAKRESIE ZMIANY PRZEZNACZENIA TERENÓW BEZPOŚREDNIO PRZYLEGŁYCH DO FORTU OWCZA GÓRA ORAZ TERENÓW PRZY ULICY ŚLĄSKIEJ ”. 
UCHWALONY: - Uchwała nr XXII/236/2012 Rady Miejskiej w kłodzku z dnia 31 maja 2012r.
OPUBLIKOWANY:Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego poz. 3197 z 20 września 2012r.
POWIERZCHNIA 19,0 ha
Wyrok WSA do Uchwały do pobrania>>>

25."Miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego dla terenów połozonych przy ul. Rajskiej w Kłodzku".
UCHWALONY: UCHWAŁA NR IV/18/2014 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU Z DNIA 30 GRUDNIA 2014r. w więcej>>> 
OPUBLIKOWANY:Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego poz. 98 z 12 stycznia 2015r.
POWIERZCHNIA: 1,4895 ha
 
26. "Miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego  terenu wielkopowieszchniowego obiektu handlowego, o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, położonego w Kłodzku przy ul. Spółdzielczej i ul. Dusznickiej". 
UCHWALONY: UCHWAŁA NR XXX/231/2016RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKUZ DNIA 29 WRZEŚNIA 2016 R.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wielkopowierzchniowego obiektu handlowego, o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, położonego w Kłodzku przy ul. Spółdzielczej i ul. Dusznickiej.więcej>>>
OPUBLIKOWANY:Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego poz. 4934 z 7 listopada 2016r.
POWIERZCHNIA: 2,43 ha
 

27."Miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy rzece Nysie Kłodzkiej"
 UCHWALONY: UCHWAŁA NR XXXVII/269/2017 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU Z DNIA 24 STYCZNIA 2017r.  więcej>>> 
OPUBLIKOWANY:Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego poz. 482 z 1 lutego 2017r.
POWIERZCHNIA: 7,37 ha
 

28."Miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennegobszary u połozonego między obwodnicą miasta Kłodzka , ul Dusznicką, Letnią i terenami rolniczymi"
UCHWALONY: UCHWAŁA NR XIV/108/2019 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU Z DNIA 28 LISTOPADA 2019r.  więcej>>> 
OPUBLIKOWANY:Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego poz. 7464 z 14 grudnia 2019r.
POWIERZCHNIA: 59,00 ha
 
29. "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonegomiędzy ulicamiDusznicką, Tadeusza Kościuszki, Bohaterów Getta, dr Janusza Korczaka, Wielisławskąi Objazdową, oraz terenami zabudowanymi przy ulicy dr Janusza Korczaka w Kłodzku"
UCHWALONY: UchwałĄ Nr XXII/190/2020Rady Miejskiej w Kłodzkuz dnia 22 września 2020 r.więcej>>>
OPUBLIKOWANY:Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego poz. 5382 z 5 PAŹDZIERNIKA 2020 r.
POWIERZCHNIA: 
 
Plany Miejscowe udostępnione są do wglądu w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym i Planowania Przestrzennego  pokój 113.

Opracowywane plany są spójne z polityką i kierunkami zawartymi w STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KŁODZKA oraz STRATEGIĄ ROZWOJU MIASTA KŁODZKA.

II. Podjęto Uchwały w sprawie zmian MPZP: 
 
 
UCHWAŁA NR XXIV/275/2012 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU Z DNIA 30 SIERPNIA 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Noworudzkiej, Półwiejskiej i Nowy Świat w Kłodzku” do pobrania>>>
 
UCHWAŁA NR XLV/483/2014 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU Z DNIA 27 LUTEGO 2014R. w sprawie zmiany załącznika graficznego do Uchwały nr XXIV/275/2012 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Noworudzkiej, Półwiejskiej i Nowy Świat w Kłodzku” do pobrania>>>
 
UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU Z DNIA 29 STYCZNIA 2015r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV/275/2012 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Noworudzkiej, Półwiejskiej i Nowy Świat w Kłodzku”.więcej>>>
 
UCHWAŁA NR XXXVI/264/2016 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU Z DNIA 22 GRUDNIA 2016 R.
w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV/275/2012 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Noworudzkiej, Półwiejskiej i Nowy Świat w Kłodzku”. do pobrania>>>

UCHWAŁA NR XLVII/346/2017 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU z dnia 21 września 2017 r.w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV/275/2012 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Noworudzkiej, Półwiejskiej i Nowy Świat w Kłodzku”. do pobrania>>>
 

UCHWAŁA NR L/531/2014 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU Z DNIA 28 SIERPNIA 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami Piłsudskiego, Zajęczą, Objazdową i Dusznicką w Kłodzku”. do pobrania>>>

Uchwała nr L/374/2017 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 21 grudnia 2017 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicą Zawiszy Czarnego i Kanałem Młynówki ”. do pobrania>>>

Uchwała nr LI/383/2018 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 stycznia 2018 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Piłsudskiego, Noworudzkiej, Objazdowej i Półwiejskiej w Kłodzku”.  do pobrania>>>

Uchwała nr  LIX/458/2018 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 18 października 2018 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego między granicami miasta, ul. Józefa Piłsudskiego, Rzeką Nysą Kłodzką, ul. Podgrodzie i ul. Warty w Kłodzku”.do pobrania>>>

Uchwała nr LIX/459/2018 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 18 października 2018 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego między granicami miasta, ul. Mariańską, ul. Śląską, ul. Podgrodzie i ul. Warty w Kłodzku”. do pobrania>>>

UCHWAŁA NR X/68/2019 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU z dnia 27 czerwca 2019 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego między ul. Jacka Malczewskiego, rzeką Nysą Kłodzką,ul. Połabską, ul. Juliusza Słowackiego w Kłodzku”. do pobrania>>>

UCHWAŁA NR XIX/146/2020 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr X/68/2019 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego między ul. Jacka Malczewskiego, rzeką Nysą Kłodzką, ul. Połabską, ul. Juliusza Słowackiego w Kłodzku” do pobrania>>>

UCHWAŁA NR XIX/147/2020 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego między ul. Zajęczą, Piłsudskiego, Noworudzką oraz terenami przy ulicy Objazdowej w Kłodzku”.do pobrania>>>

Pliki powiązane z informacją

  Odnośniki powiązane z informacją
  • Brak odnośników do wyświetlenia
    Metryka informacji
  osoba, która wytworzyła informację:   Iwona Kowalska-Wojtaszek
  Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
  Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
  Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
  ilość wyświetleń:   17006
  data wytworzenia informacji:  02.12.2016
  data wprowadzenia do BIP:  02.12.2016 11:03
  data weryfikacji:   23.10.2020 10:23
  data ostatniej zmiany:   23.10.2020 10:23 Rejestr zmian

  wersja do wydruku wersja do wydruku